No és un cas aïllat, és el patriarcat!

De totes és conegut el perquè es va escollir el 25N com a dia per significar internacionalment la lluita contra la violència contra les dones. I el que cal és ser conscient que aquesta data de commemoració no és el record d’una efemèride, de quelcom que en altra temps va existir, sinó que aquesta data és important perquè precisament cal fer sentir a tot arreu, encara avui,   un crit de rebuig vers les violències cap a les dones.

Des de l’any 2003 a l’Estat Espanyol han estat assassinades més de 1000 dones per violència en el si de la relació de parella, cada anys són més de 33.000 les que denuncien patir violència per part de la seva parella o ex-parella, no contam les que pateixen aquesta violència i no denuncien per por, perquè vivim en una  societat que encara normalitza la violència envers les dones. No contam tampoc les que han patit agressions sexuals, les que han estat forçades a exercir la prostitució, les que pateixen la violència de l’estructura social, institucional i simbòlica, no contam moltes violències que patim les dones pel fet de ser dones. 

Si feim un poc de memòria recent, moltes recordaran aquell 7 de novembre del 2015, una data que podem marcar com un reprendre consciència de la gravetat de la violència masclista. Aquest dia hi va haver una gran manifestació a Madrid, que es va replicar a moltes ciutats de l’Estat Espanyol, precisament es reclamava  la implicació de l’Estat en l’abordatge de les violències masclistes, es demanava un Pacte d’Estat. El desembre del 2016, es va crear una subcomissió en el  Congrés dels Diputats per treballar-ho i també paral·lelament en el senat. El desembre del 2017 es va aprovar el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb una dotació econòmica de 1000 milions d’euros a repartir entre l’administració de l’estat, les comunitats autònomes i els municipis en 5 anys. L’objectiu,  és anar implantant les més de 200 mesures, que van tant de prevenció de violències masclistes, com dels serveis per atendre a les víctimes. Es pretén  dotar d’instruments i formació necessària, als diferents agents que intervenen en l’abordatge de les violències masclistes,  ja sigui personal sanitari, de serveis socials, forces i cossos de seguretat, operadors judicials, professorat, etc. A més, es planteja la necessitat de fer campanyes de sensibilització per la ciutadania i de formació d’infants i joves, etc., etc., etc.,  I tot això s’ha de fer i tot això les administracions ho han d’implementar. 

Però, això no basta, no és suficient si el que volem és eradicar les violències masclistes. El moviment feminista, de manera massiva ens ho fa a saber, ens ho fa a saber sovint, amb diferents accions de resposta davant atacs masclistes i ens ho fa a saber, sobretot, cada 8M, convocant a la vaga i a la mobilització, ens ho fa a saber quan ens mostra l’objectiu: Acabar amb el Patriarcat.

Perquè, com diu el lema que es crida a tota acció de rebuig davant qualsevol atac de terrorisme masclista: ‘No és una cas aïllat, és el Patriarcat’! perquè sabem i no ens cansam de repetir-ho,  que les arrels de la violències envers les dones pel fet de ser dones, les trobam en l’estructura  patriarcal que conforme la cultura, la política o l’economia. L’arrel de la violència envers les dones es construeix, construint, valga la redundància, una determinada masculinitat. Una masculinitat depredadora, una masculinitat que atorga als homes, als mascles, el poder. El poder entès que com a poder sobre tot allò que l’envolta: la terra, la vida, les dones, etc. I, és aquesta masculinitat entesa com a poder, que per mostrar precisament aquest poder:  colpeja, viola, agredeix, maltracta, posseeix les dones i  els infants; posseeix els espais, la terra, la vida etc. 

Per això diem que l’única manera d’acabar amb la violència envers les dones és amb el feminisme, sols quan totes les estructures polítiques, econòmiques i culturals es pensin des del feminisme serà possible eliminar el patriarcat i acabar amb les violències masclistes. Segons Feminicidio.net en data del 29 d’octubre del 2019, 87 dones han estat assassinades durant aquest any.  N o és un cas aïllat, es diu Patriarcat!! Visca, visca, visca, la Lluita Feminista! 

Rosa Cursach Salas
Directora d'Igualtat i Diversitat
del Consell de Mallorca


Odoo • Text and Image