Odoo • Image and Text

Les filles i fills, les altres víctimes 
de la violència masclista


Segons Save the Children, des del 2013 fins el 2018, 221 menors han quedat orfes i 25 han estat assassinats, o bé pel seu pare o bé per la parella de la seva mare, en un context de violència de gènere.

Tots reconeixem amb facilitat la importància que té, per a un infant, el bon tracte que rep dels seus progenitors perquè pugui arribar a desenvolupar-se positivament. La criança és un dret fonamental i necessiten sentir-se protegits, segurs i estimats per créixer sans. Per tot això, entendrem l’impacte que suposa que sigui la persona que l’hauria de cuidar, estimar i protegir qui li faci mal.
La visualització de la violència del pare contra la mare, dins el cervell d’un infant, és molt semblant a rebre-la ell mateix, i les conseqüències que té, psicològicament, poden ser igual de negatives.

L’any 2015, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va publicar un estudi amb menors víctimes de violència de gènere d’entre 6 i 17 anys en què es detectava que el 37,9 % havia sofert maltractament físic i el 79,7 %, maltractament psicològic. El 99,4 % presentava alguna alteració psicològica lleu i el 80,6 %, moderada o greu. Els homes que agredeixen les seves parelles són més propensos a fer-ho també amb els seus propis fills.
Els infants necessiten tenir referents adults normalitzats per crear els seus models de comportament amb la resta de les persones dins la societat, però quan els seus models de comportament són dins de la violència de gènere, aquest aprenentatge esdevé disfuncional.

Els darrers estudis científics, pocs encara al nostre Estat, ens expliquen que els menors  que presencien violència de gènere a la seva llar tenen més probabilitat de ser persones violentes quan siguin grans que els que no han presenciat aquestes situacions.
Un infant que veu com el seu pare agredeix la seva mare se sent desprotegit i, fins i tot, moltes vegades ens expliquen que se senten responsables o culpables, d’altres senten vergonya, a més del trauma que li ocasiona la por intensa que viuen.
Els efectes de la violència de gènere sobre els menors són: problemes de socialització, problemes de rendiment escolar, símptomes d’estrès posttraumàtic, conductes regressives en qüestions que ja tenien superades per la seva edat, símptomes de depressió i d’ansietat, alteracions del desenvolupament afectiu, internalització de rols violents, normalització de l’agressivitat, i parentalització dels infants. Alguns estudis expliquen que entre el 50 i el 70 % pateix trastorn per estrès posttraumàtic que necessitarà atenció psicològica per ser superat.
D’altra banda, una qüestió que també comença a preocupar són les contradenúncies dels maltractadors. Pares acusats de violència de gènere utilitzen la contradenúncia (de vegades denunciant les mares per maltractament o per abús sexual als seus infants) com a estratègia judicial, o simplement per continuar fent mal a les seves exparelles.

No podem oblidar tampoc l’impacte de la violència econòmica que pot exercir el maltractador cap a la mare i els seus fills i filles pel fet de no passar les pensions alimentàries, fins al punt que s’asfixia tant la mare com els menors. Així, el maltractament perdura fins i tot després que l’home sigui condemnat per violència de gènere perquè pot seguir tenint un domini sobre la seva exparella, li dóna control sobre ella. Tot això sotmet els menors a més estrès psicològic i els fa més vulnerables.
Tenir un pare maltractador suposa un impacte greu en la vida d’una menor, un problema que no és menor a l’Estat espanyol ja que es calcula que un 10,8 % dels menors viuen i creixen en entorns de violència masclista.
Atendre psicològicament aquest grup d’infància és la clau per rompre la roda que reprodueix la violència, atès que sabem que el 48 % la reproduirà en el futur.
Volem recalcar la tasca tan important que du a terme en aquest àmbit el programa MENTORIES, de la Fundació IRES, amb la cura dels infants afectats. Si necessitau el seu assessorament us hi podeu posar en contacte: 971722856 mentoriesbalears@fundacioires.org.


Margalida Vara Cifre
Psicòloga col·legiada B-1079
Terapeuta de Protecció del Menor