Odoo • A picture with a caption

ECOFEMINISME

Preservem Can NegretÉs important mirar en el nostre entorn més proper per valorar, gaudir i entendre la necessitat de cuidar-ho i preservar-lo. Una d’aquestes  zones properes en el terme d’ Alaró, i potser poc coneguda per molta gent que viu al poble, és Can Negret, entre Tofla i Can Jeroni.
Can Negret està a la Serra de Tramuntana  molt prop de la zona natural que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat, i on fa dècades hi ha una pedrera explotada per la Cimentera de Lloseta, i un clot enorme mostra la greu ferida al territori.
Recordem que fa un any aproximadament l’ empresa CEMEX, propietària de la pedrera de Can Negret, i també de la Cimentera  de Lloseta  va  tancar la seva activitat industrial -altament contaminant- de producció de ciment.
Just desprès del tancament de la fàbrica de Ciment de Lloseta, ràpidament el Govern estatal, el Govern de les Illes Balears , i les empreses ENAGAS , CEMEX  i ACCIONA varen arribar a un acord per la  re-industrialització de la zona amb projectes industrials alternatius i sostenibles a nivell ambiental , i així, segons ells, mantenir l’activitat industrial  i els llocs de feina de la comarca de Lloseta. 
Tanta presa tenien en dur-ho endavant que el Govern de les Illes Balears va aprovar la Llei 6/2019 de 8 de febrer, de Modificació de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i classifica aquesta activitat com a permanent i amb una durada indeterminada.
La re-industrialització va ràpida. Un d’aquests projectes del qual  ja s’ha iniciat la seva tramitació (va acabar l‘exposició pública  de l’AIA a mitjans mes de febrer), és la Planta de Tractament d’Àrids per a la Construcció, la qual té poc a veure amb un projecte industrial “alternatiu i sostenible a nivell ambiental” més bé al contrari, per tractar-se d’una extracció d’àrids de pedrera, i el posterior tractament, trituració i classificació per obtenir un producte de valor comercial com són els àrids de la construcció.
Aquests àrids, matèria primera bàsica, s’han d’extreure de la pedrera de Can Negret, i fins i tot, d’altres pedreres per tal que el negoci pugui continuar, sense tenir en compte els impactes ambientals que tindrà aquesta activitat en aquell espai natural: continuar l’extracció amb voladures, destrucció del paisatge i del territori, i l’ ús de la terra per més construcció.
A més, el projecte presentat planteja un gran volum de producció d’àrids,concretament 1.500/2000 tones/dia, i una producció anual de 350.000 tones/any.  Segons els nostres càlculs  en 291 dies de producció màxima al nivell més baix (1500 tones/dia) haurien buidat de les pedreres un volum equivalent a 160.000 metres cúbics. Si hi afegim que no hi ha límit en el temps, que CEMEX vol explotar Can Negret fins al 2072 i poder arribar a les 88 Ha d’explotació,  la situació esdevé d’un alt nivell de gravetat.
A més, un dels motius per la re-industrialització de la zona era generar llocs de feina de qualitat. Aquest projecte poc té a veure amb aquests objectius, i sols crea de 4 a 6 llocs de feina.
Dur endavant una fàbrica d’àrids suposa continuar amb una indústria extractiva i minera que no té una repercussió en la millora de la qualitat de vida dels habitants de la zona, destrueix el territori i desfigura el paisatge de la zona i de Mallorca; i a més resulta la continuïtat d’un sector econòmic basat en la construcció com a element bàsic de l’economia illenca. És això sostenible a nivell ambiental, social i econòmic?
No volem una fàbrica d’àrids que segueix amb la lògica de la destrucció dels nostres recursos naturals, per beneficis particulars, per seguir construint més urbanitzacions, autopistes, carreteres, etc, i cada vegada més sense cap límit.

Cuidem de Can Negret, Cuidem de Mallorca !!!  

Margalida Rosselló