Odoo • Image and Text

Capgirant el món


Els nostres hàbits de -fabricar-usar-tirar- han de ser replantejats. Per viure com avui ho estem fent les persones que habiten a Espanya, es necessiten dues Terres i mitja, però com ho fan els habitants dels Estats Units d’Amèrica, 5 planetes... i a nivell global 1,7.

Si volem arribar a ser una societat sostenible hem de canviar radicalment els nostres hàbits de consum adquirits des de fa dècades. L’objectiu es basa en consumir menys i millor, fins arribar a un equilibri entre explotació de la terra i consum.

Per tal de fomentar una sana consciència sobre aquest tema, en aquesta secció de la revista tractarem el problema dels plàstics, les energies renovables, la mobilitat, la moda, l’alimentació, la importància de consumir productes de km.0,etc.

També parlarem d’eco feminisme – moviment que sorgí a diferents indrets del món, cap a mitjans dels anys 70, paral·lelament a la segona onada del feminisme i del moviment verd. L’esmentat terme fou creat per la francesa Françoise d’Eaubonne a l’any 1974. Va néixer com a contestació al domini explotador de l’home cap a la natura i les dones, proposant maneres que puguin recompondre els lligams trencats entre les persones i el medi.

Per concloure i per anar fent camí, si avui anau a prendre un gelat demanau-lo amb un cucurutxo, que no duu envoltori, ni cullereta, ni tassonet ... I si ja comença a fer fred, cuinau un bon brou de verdures amb productes locals, de temporada, comprats a prop de ca vostra i carregats amb la vostra pròpia senalla... Què com està demostrat -petites accions fetes per molta gent ho poden canviar tot-.


Bel Cañellas i Caterina Amengual